تبلیغات
*منم تنهایی* - عشق من میشی؟

*منم تنهایی*

به نام حق،به نام بزرگترین بزرگترینها،به نام صلح،به نام برکت،به نام آزادی،به نام کسی که تمام کهکشانهامال اونه،به نام خدا

عشق من میشی؟

خدایا
عشق من میشی؟
عزیزدلم میشی؟
خسته ام...
تنهام ...
میخوام تنهاییموتوپرکنی؟
باهمه ی بزرگیت ، پامیذاری توقلب کوچیکم؟
خدایا...
آغوشت راامشب به من می دهی؟
برای گفتن ! چیزی ندارم امابرای شنفتن حرفهای توگوش بسیار...
می شودمن بغض کنم 
توبگویی:
مگر خدایت نباشدتواینگونه بغض کنی...
میشودمن بگویم خدایا؟
توبگویی جان دلم...
می شودبیایم به بالینت؟
بیایمودیگر هیچگاه بازنگردم
تمنامیکنم خدااااا.....[ پنجشنبه 27 شهریور 1393 ] [ 02:46 ب.ظ ] [ ناصر ] [ نظرات() ]